“ยื่นภาษี 2565” แบบออนไลน์-กระดาษ วิธีไหนได้เงินคืนภาษีไวกว่า เช็คเลย

“ยื่นภาษี 2565” แบบออนไลน์-กระดาษ วิธีไหนได้เงินคืนภาษีไวกว่า เช็คเลย

ยื่นภาษี 2565” ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th กับแบบกระดาษ เริ่มวันไหน-หมดเขตเมื่อไหร่ เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง วิธีไหนคืนภาษีไวกว่าที่นี่มีคำตอบ

“ยื่นภาษี 2565” กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2564 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ได้ทั้งในรูปแบบเอกสาร และออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งหลายคนมีคำถามว่า ยื่นภาษี 2565 ผ่านออนไลน์ กับยื่นแบบกระดาษ เริ่มเมื่อไหร่ หมดเขตวันไหน วิธีไหนได้คืนภาษีไวกว่า

“ยื่นภาษี 2565” แบบออนไลน์-กระดาษ วิธีไหนได้เงินคืนภาษีไวกว่า เช็คเลย

ยื่นภาษี 2565 ภ.ง.ด.90/91ปีภาษี 2564 เริ่มวันไหน-หมดเขตเมื่อไหร่?

ยื่นภาษีแบบเอกสารหรือกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565
ยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง?

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ขอรับเอกสารได้จากนายจ้าง
ชื่อ สกุล ของผู้ยื่นภาษี และคู่สมรส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือนายจ้างที่จ่ายค่าจ้างอื่นๆ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส, บุตร, บิดามารดา ที่นำมากรอกยื่นเพื่อลดหย่อนภาษี
หลักฐานการลดหย่อนภาษีได้ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อที่อยู่อาศัย เอกสารซื้อประกันหรือกองทุน ใบเสร็จการบริจาคเงิน
ยื่นภาษีภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ด้วยกระดาษได้ที่ไหน?

สําหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
วิธียื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90/91ปีภาษี 2564 ผ่านออนไลน์

เข้าไปที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
เลือกยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ’64 ตามภาพข้างล่าง
“ยื่นภาษี 2565” แบบออนไลน์-กระดาษ วิธีไหนได้เงินคืนภาษีไวกว่า เช็คเลย

เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แล้วแต่กรณี
ถ้าเข้าสู่การใช้บริการครั้งแรก ให้เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านบนหน้าจอ
เข้าระบบโดยบันทึก หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน
กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้
กรอกเงินได้
กรอกค่าลดหย่อน
ตรวจสอบข้อมูล
ยืนยันข้อมูล
“ยื่นภาษี 2565” แบบออนไลน์-กระดาษ วิธีไหนได้เงินคืนภาษีไวกว่า เช็คเลย

ยื่นแบบผ่านออนไลน์กับแบบกระดาษ ถ้ามีภาษีที่ชำระไว้เกิน วิธีไหนจะได้เงินคืนภาษีไวกว่า?

ยื่นแบบด้วยวิธีออนไลน์ จะได้รับการตรวจสอบการขอคืนภาษีไวกว่า เพราะหากยื่นแบบด้วยวิธีกระดาษ หลังยื่นเสร็จเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะต้องกรอกข้อมูลของผู้เสียภาษีลงในระบบออนไลน์อีกรอบ ต่างจากการยื่นแบบออนไลน์ เมื่อกรอกข้อมูลและยื่นแบบเรียบร้อยระบบก็จะนำเข้าข้อมูลไปตรวจสอบด้วยระบบ Data Analytics ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ บริการประกัน ธนาคารพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานอื่น วิเคราะห์ะวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษี หากผู้ยื่นภาษีถูกต้องกรมสรรพากรก็จะคืนภาษี

ช่องทางตรวจสอบขอคืนภาษี

ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com