ศุลกากรจับมือกรุงไทยพัฒนาระบบลงทะเบียน “นำเข้า-ส่งออก” ออนไลน์

ศุลกากรจับมือกรุงไทยพัฒนาระบบลงทะเบียน “นำเข้า-ส่งออก” ออนไลน์

ศุลกากรจับมือกรุงไทยพัฒนาระบบลงทะเบียน “นำเข้า-ส่งออก” ออนไลน์ คาดไตรมาส 2 ปี’65 ขยายครบวงจร มีผู้ใช้งานครอบคลุม 1 แสนคน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยผู้ใช้ระบบสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบน Application เป๋าตัง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น

ในส่วนของการลงทะเบียนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะเป็นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการขอต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งเป็นการพัฒนาและขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เป็นการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ใช้งาน คาดว่าไตรมาส 2 ปี 2565 จะครอบคลุมครบวงจร

“ขณะนี้มีบุคคลธรรมดาลงทะเบียนกับกรมศุลกากรสำเร็จแล้วจำนวน 994 ราย จากจำนวนทั้งหมด 1 แสนคน โดยรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งในอนาคตกรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทยจะร่วมกันพัฒนาระบบนี้ให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก และตัวแทนออกของนิติบุคคลที่มีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกด้วย รวมทั้งในระยะต่อไปมีแนวทางที่จะร่วมกับเอ็กซ์เพรสขยายไปถึงคนส่งของ เพื่อเพิ่มความสะดวกอย่างครบวงจร ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับกรุงไทย และบริษัทเอ็กซ์เพรสอีกครั้ง”

นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้ว กรมศุลกากรยังได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) เพื่อรองรับการขอต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคล ซึ่งจะเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เช่นกัน โดยการร่วมมือดังกล่าวจะลดการฉ้อโกงได้ ทำให้มิจฉาชีพทำงานลำบากขึ้น เนื่องจากเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามได้ชัดเจนขึ้น

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่า ธนาคารร่วมกับกรมศุลกากรพัฒนาบริการ “Customs Trader Portal” เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถลงทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมนำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคย มีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้านคน ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น

พร้อมเตรียมขยายระบบการลงทะเบียนรองรับกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก การต่ออายุตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของประเภทนิติบุคคล ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากร ต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำส่งสินค้าถึงผู้นำเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้นำเข้าสินค้ารอรับสินค้าอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย